HRV-träning

Vid HRV-träning mäts pulsens frekvens som visas på mobilen eller på en datorskärm. HRV-träning är ett pedagogiskt verktyg för att träna det autonoma nervsystemet och få det i balans genom att påverka hjärtat hjärta med andningsövningar och mental fokusering.

HHRV träningRV-träning optimerar förmågan att möta utmaningar och att vara som bäst när det gäller. Det utvecklar kreativitet och förmågan att fatta beslut och lösa problem under press genom att främja hjärnans högre funktioner. HRV-träning har också bra effekt på stress, oro, ångest och högt blodtryck, och är en bra metod för att utveckla positiva,  behagliga emotioner och bättre hälsa.

HRV-träning är lämpligt för alla, men särskilt för dig som kanske upplever att meditation och andningsövningar känns abstrakt och vill se din inre balans och hur det utvecklas visuellt på en skärm. Du behöver inte fundera på om du gör rätt – ditt autonoma nervsystems aktivitet syns tydligt på skärmen och din utveckling visas över tid i kurvor och staplar.

Boka_tid_Vit

fil-2018-11-14-15-07-41

Hur fungerar HRV-träning?

HRV-träning är en del av det framväxande området e-hälsa som innebär att elektronisk utrustning används för att analysera och förbättra hälsan. Vid HRV-träning fästs en pulsmätare på örat, som använder ljus för att mäta pulsens frekvens och hur den varierar med andningen. Pulsmätaren är kopplad till en dator eller en mobil som ger en bild av det autonoma nervsystemets aktivitet, vilket speglas i pulsens varierande frekvens.

HRV på Yogahälsan

Just nu kan du boka HRV-mätning hos mig i samband med rådgivning. Vid en mätning får du veta din funktionella hälsa och ditt nervsystems åldrande i förhållande till genomsnittet för din ålder. Om du har specifika problem eller önskemål om hälsoförbättring rekommenderar jag baserat på mätningen någon av mina behandlingar eller HRV-träning.

Boka_tid_Vit